Mã vùng điện thoại cố định đã được chuyển hầu hết sang đầu 02x, kéo dài số thuê bao lên 10 số. Vậy thì mã vùng cố định của Hà Nội là bao nhiêu?

Sau một đợt quy hoạch kho số viễn thông, việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định trên phạm vi cả nước đã hoàn thành. Cụ thể, những mã vùng điện thoại cố định được chuyển về hết sang đầu 02x. Vậy thì mã vùng điện thoại Hà Nội hiện nay là bao nhiêu?

Về cơ bản thì số điện thoại cố định giờ đều đã được kéo dài lên đến 10 số, tương đương với số điện thoại di động, tạo ra sự đồng nhất. Ngoài mã vùng thì số thuê bao cố định của khách hàng sẽ không có sự thay đổi.

Quy hoạch kho số đã mở ra điều kiện phát triển mạng thông tin di động và Internet vạn vật. Và hiển nhiên là chưa phải ai cũng sẽ nhớ hết hệ thống mã vùng điện thoại cố định mới của các tỉnh thành phố.

Mã vùng điện thoại Hà Nội là bao nhiêu?

Mã vùng điện thoại Hà Nội là bao nhiêu

Như đã nêu phía trên, mã vùng điện thoại cố định được chuyển về hết sang đầu số 02x. Trước đây, mã vùng điện thoại cố định ở Hà Nội là 04, hiện nay đã sử dụng mã vùng là 024.

Số điện thoại cố định Hà Nội hiện nay có dạng 024xxxx.xxxx, trong đó 8 số cuối là thuê bao cố định của khách hàng từ trước tới nay.

Để chuyển đổi đồng loạt những đầu số này trong danh bạ điện thoại di động, người dùng có thể cài đặt ứng dụng hỗ trợ từ kho nền tảng ứng dụng của Android và nền tảng iOS.

Tất nhiên nếu như bạn gọi điện thoại cố định ở trong cùng một tỉnh thành thì người dùng sẽ không cần phải bấm mã vùng.