VNPT Hưng Yên phát động đợt thi đua 120 ngày đêm

15:06, Thứ Bảy, 17/09/2016 (GMT+7)

Với quyết tâm cao độ, tạo sự đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Tập đoàn giao năm 2016, Chuyên môn, Công đoàn VNPT Hưng Yên vừa tổ chức phát động đợt thi đua 120 ngày đêm.

Đây là một trong những đợt thi đua có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, bởi lẽ sẽ tập hợp lực lượng của cả hệ thống chính trị từ Đảng ủy, Chuyên môn, Công đoàn đến người lao động trực tiếp sản xuất và VNPT Hưng Yên dự kiến dành trên 600 triệu từ Quỹ lương khuyến khích năng suất, chất lượng hiệu quả để khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này.

Thông tin chính thức được đưa ra từ lãnh đạo VNPT Hưng Yên, ông Trần Quốc Hưng cho biết tại cuộc Hội thảo bàn giải pháp do VNPT Hưng Yên tổ chức giữa Khối kinh doanh và Khối kỹ thuật ngày 10/9/2016: “ Đây là đợt thi đua có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016, vì vậy, VNPT Hưng Yên đã tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, dành nguồn kinh phí khá lớn tập trung phát động thi đua với quyết tâm cao độ hoàn thành 4 chỉ tiêu trọng yếu là: Doanh thu, chênh lệch thu chi trên địa bàn, phát triển thuê bao Internet và chất lượng mạng lưới, Trong đó, các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu phát động đó là mở rộng thị phần dịch vụ, giữ khách hàng hiện có, kiểm soát có hiệu quả chi phí đầu vào, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, phân bổ nguồn lực linh hoạt, phù hợp, tạo sự chủ động cho các đơn vị sản xuất, tích cực ứng dụng công nghệ mới trong vận hành, khai thác đảm bảo năng lực phục vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng” .

 Được biết, để ban hành được cơ chế phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm hết sức sáng tạo và quyết liệt này, Viễn thông Hưng Yên và Trung tâm kinh doanh đã tổ chức Hội thảo bàn giải pháp chỉ đạo thực hiện để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động từ lãnh đạo đến người lao động; tập trung nguồn lực của cả khối kinh doanh và Khối kỹ thuật cũng như cơ chế khuyến khích xuống đến tận nhân viên kinh doanh và kỹ thuật trên địa bàn nhằm tạo sự gắn kết và phát huy được sức mạnh của cả 2 khối trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.

 Là đơn vị vốn đơn vị được đánh giá cao trong việc vận dụng các giải pháp tạo động lực, tăng năng suất lao động thông qua việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ dưới nhiều hình thức phong phú: Thi đua hàng tháng, thi đua hàng quý, thi đua chuyên đề, đột xuất…vv… . Đợt thi đua 120 ngày đêm với các chỉ tiêu phát động được “lượng hóa” một cách triệt để kèm theo cơ chế khen thưởng, khuyến khích đến cá nhân người lao động, cùng với đó là các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp, gắn kết hiệu quả giữa Khối kinh doanh và Khối kỹ thuật trên địa bàn thì hoàn toàn có cơ sở và niềm tin vững chắc rằng VNPT Hưng Yên sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu Tập đoàn giao năm 2016, cùng với đó cam kết đạt “chất lượng mạng lưới và chất lượng dịch vụ số 1 trong lòng khách hàng” chắc chắn về đích trước thời hạn./.

PV (tổng hợp)

.
.
.
.

.
.
.