Ngày IPv6 năm nay sẽ bàn tới chủ đề IoT

Ngày IPv6 năm nay sẽ bàn tới chủ đề IoT

(XHTT) - IPv6 và Internet of Things sẽ là chủ đề của Ngày IPv6 năm nay để đón đầu xu hướng IoT đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Nhân lực an ninh mạng Việt Nam chưa đáp ứng được cả lượng và chất

Nhân lực an ninh mạng Việt Nam chưa đáp ứng được cả lượng và chất
(XHTT) - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn, hiện nay nguồn nhân lực về an toàn an ninh mạng chưa đáp ứng cả số lượng và chất lượng.

VNPT triển khai các platform tập trung phát triển Smart City

VNPT triển khai các platform tập trung phát triển Smart City
(XHTT) - Không chỉ triển khai dự án đô thị thông minh tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, VNPT còn sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp, startup để phát triển các nền IoT, giải pháp cho Smart City.

Cảm biến chuyển động trên smartphone: "Mở cửa" mời tin tặc tấn công

Cảm biến chuyển động trên smartphone:
(XHTT) - Theo nghiên cứu mới nhất, các cảm biến chuyển động ẩn trong điện thoại di động có thể cho phép giới tội phạm đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm như thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng và mật khẩu của người dùng.

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội cho Việt Nam bứt phá?

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội cho Việt Nam bứt phá?
(XHTT) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, đồng thời thay đổi hoàn toản hệ thống, sản xuất và quản trị hiện nay. Tuy nhiên, nếu tận dụng được cơ hội này, Việt Nam có thể tiến lên và bứt phá so với các nước khác.

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cần đi vào thực chất

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cần đi vào thực chất
Cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vẫn là CNTT, cần tập trung cho phát triển chính quyền điện tử các cấp. Do đó cần phải đi vào thực chất và làm thực chất chứ không phải mang tính phong trào.

Việt Nam lần đầu gia nhập các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao

Việt Nam lần đầu gia nhập các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao
(XHTT) - Theo Báo cáo mới nhất từ Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp thứ 89/193 trên thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, tăng 10 hạng so với năm 2014, đứng thứ 6 trong ASEAN và cũng chính thức gia nhập nhóm các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao.

Ngày IPv6 năm nay sẽ bàn tới chủ đề IoT

Ngày IPv6 năm nay sẽ bàn tới chủ đề IoT

(XHTT) - IPv6 và Internet of Things sẽ là chủ đề của Ngày IPv6 năm nay để đón đầu xu hướng IoT đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Nhân lực an ninh mạng Việt Nam chưa đáp ứng được cả lượng và chất

Nhân lực an ninh mạng Việt Nam chưa đáp ứng được cả lượng và chất
(XHTT) - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn, hiện nay nguồn nhân lực về an toàn an ninh mạng chưa đáp ứng cả số lượng và chất lượng.

Thị trường tên miền tiếng Việt sẽ có sự thay đổi lớn từ ngày 15/4

Thị trường tên miền tiếng Việt sẽ có sự thay đổi lớn từ ngày 15/4
(XHTT) - Người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn đăng ký, duy trì tên miền mình mong muốn cũng như các dịch vụ đa dạng đi kèm.

VNPT triển khai các platform tập trung phát triển Smart City

VNPT triển khai các platform tập trung phát triển Smart City
(XHTT) - Không chỉ triển khai dự án đô thị thông minh tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, VNPT còn sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp, startup để phát triển các nền IoT, giải pháp cho Smart City.

Cảm biến chuyển động trên smartphone: "Mở cửa" mời tin tặc tấn công

Cảm biến chuyển động trên smartphone: "Mở cửa" mời tin tặc tấn công
(XHTT) - Theo nghiên cứu mới nhất, các cảm biến chuyển động ẩn trong điện thoại di động có thể cho phép giới tội phạm đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm như thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng và mật khẩu của người dùng.

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội cho Việt Nam bứt phá?

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội cho Việt Nam bứt phá?
(XHTT) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, đồng thời thay đổi hoàn toản hệ thống, sản xuất và quản trị hiện nay. Tuy nhiên, nếu tận dụng được cơ hội này, Việt Nam có thể tiến lên và bứt phá so với các nước khác.

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cần đi vào thực chất

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cần đi vào thực chất
Cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vẫn là CNTT, cần tập trung cho phát triển chính quyền điện tử các cấp. Do đó cần phải đi vào thực chất và làm thực chất chứ không phải mang tính phong trào.

Việt Nam lần đầu gia nhập các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao

Việt Nam lần đầu gia nhập các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao
(XHTT) - Theo Báo cáo mới nhất từ Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp thứ 89/193 trên thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, tăng 10 hạng so với năm 2014, đứng thứ 6 trong ASEAN và cũng chính thức gia nhập nhóm các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao.
.

.
.
.