VNPT góp phần quan trọng vào việc xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Phú Yên

10:59, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)

(XHTT) - Chính quyền điện tử là một xu thế tất yếu trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng Chính quyền điện tử ở Phú Yên trong thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng.

Với vai trò là doanh nghiệp hàng đầu về Viễn thông - Công nghệ thông tin (VT - CNTT), VNPT Phú Yên đã góp phần tích cực thực hiện Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Từ thỏa thuận hợp tác chiến lược và kết quả bước đầu triển khai

Năm 2014, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về VT-CNTT với UBND tỉnh Phú Yên. VNPT Phú Yên là đơn vị đại diện Tập đoàn VNPT triển khai Thỏa thuận này.

Theo đó, trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Phú Yên, VNPT phối hợp, hỗ trợ tỉnh Phú Yên khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; Nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT tại tỉnh Phú Yên. VNPT cũng triển khai cung cấp các dịch vụ Truyền dẫn, Chứng thực chữ ký số, Lưu trữ dữ liệu, Hệ thống nhắn tin phục vụ công tác Phòng chống thiên tai của tỉnh; Triển khai hệ thống Wifi công cộng tại Thị xã Sông Cầu tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các thông tin về dịch vụ công một cách thuận lợi và các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông của VNPT.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng mạng truyền số liệu; hệ thống thông tin di động 3G, 4G và cung cấp dịch vụ kết nối băng rộng tốc độ cao trên toàn tỉnh, trong lĩnh vực ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử, VNPT đã phối hợp, hỗ trợ tỉnh Phú Yên triển khai ứng dụng CNTT trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, phối hợp với các ngành chức năng của UBND tỉnh Phú Yên xây dựng kiến trúc nền tảng để phát triển các phần mềm quản lý điều hành Văn bản điện tử và Trục liên thông văn bản điện tử 4 cấp theo chuẩn quy định, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do các cơ quan Trung ương triển khai.

Trong thời gian qua, VNPT Phú Yên đã triển khai nhiều ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hành chính công, y tế, giáo dục, kê khai BHXH và thuế qua mạng,… Cụ thể, Hệ thống Quản lý khám chữa bệnh VNPT-HIS giúp bệnh viện quản lý tốt hơn công tác khám chữa bệnh/cấp thuốc, giảm đáng kể thời gian chờ đợi; Hệ thống Thanh toán BHYT giúp kết nối dữ liệu với cơ quan BHXH để thanh toán BHYT nhanh chóng, tiện lợi, hạn chế tình trạng lạm dụng trong thanh toán BHYT; Hệ thống quản lý giáo dục VnEdu cung cấp nhiều tiện ích cho cả nhà trường và phụ huynh nhằm theo dõi sát sao kết quả học tập ở trường của con em mình; Trục liên thông Văn bản điện tử VNPT-eDoc góp phần đẩy mạnh sử dụng, trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến các xã; Hệ thống Văn phòng điện tử VNPT - iOffice; Hội nghị truyền hình trực tuyến,…

Tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác, những năm qua, VNPT Phú Yên đã đầu tư và hoàn thiện hạ tầng mạng cùng hệ thống phần mềm ứng dụng VT-CNTT trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn quá trình cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Những đóng góp đó của VNPT Phú Yên đã góp phần cùng Sở Thông tin và Truyền thông giúp tỉnh Phú Yên đẩy nhanh tiến trình triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan Nhà nước, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, xứng đáng là đối tác chiến lược của UBND tỉnh Phú Yên.

VNPT góp phần quan trọng vào việc xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Phú Yên
VNPT góp phần quan trọng vào việc xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Phú Yên

Kế hoạch những năm tiếp theo

Trong thời gian tới, VNPT tiếp tục xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử, trong đó VNPT Phú Yên hỗ trợ xây dựng đề án và cung cấp giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử phù hợp với quy hoạch và định hướng của tỉnh Phú Yên, bao gồm: Tư vấn hoàn thiện chính sách an toàn, an ninh thông tin; Kiện toàn quy trình quản lý, tổ chức phân loại thông tin và quản lý truy cập; Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, cung cấp giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên…

Ngoài ra, VNPT Phú Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả ứng dụng các chương trình CNTT để triển khai tại các Sở, Ngành và UBND các cấp; Phối hợp với các Sở, Ngành triển khai ứng dụng hệ thống Camera quản lý giao thông, an ninh trật tự thông minh; Hệ thống camera quản lý học đường ngăn ngừa bạo lực tại các trường học; Hệ thống quản lý tàu thuyền và cảnh báo thiên tai nguy hiểm; Xây dựng hệ thống quản lý Y bạ điện tử,…

Lê Hường (tổng hợp)

 

.
Tags: VNPT
.
.
.

.
.
.