"VNPT đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chính trị"

16:54, Thứ Năm, 19/07/2018 (GMT+7)

Mặc dù bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, các cơ chế chính sách còn nhiều thách thức song với sự đoàn kết nhất trí cao, Đảng bộ VNPT và toàn thể 38.000 lao động toàn tập đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Đánh giá trên được đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đưa ra tại Hội nghị Sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ và triển khai nhiệm vụ công tác cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) diễn ra sáng ngày 18/7/2018.

Đảng bộ VNPT có những đóng góp vô cùng quan trọng

Đồng chí Phạm Tấn Công cho biết, trong bức tranh đánh giá ba năm thực hiện nghị quyết vừa qua của Đảng ủy khối DNTW thì VNPT là một trong những mảng màu sáng, rất sáng.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy khối DNTW phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ và triển khai nhiệm vụ công tác cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy khối DNTW phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ và triển khai nhiệm vụ công tác cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, không chỉ trong Đảng bộ khối mà trên toàn quốc. Đặc biệt là việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, lập lại kỷ cương. Công cuộc phòng chống tham nhũng giúp xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc trong Đảng, trong xã hội, khôi phục lại niềm tin cho Đảng viên, cho nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Trong những thành tích chung, kết quả chung đó, Đảng bộ VNPT đã có những đóng góp vô cùng quan trọng. Công tác xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã giao, lãnh đạo chỉ đạo ban chấp hành, ban thường vụ kịp thời ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đặc biệt là có những chỉ tiêu vượt mức đề ra trong nghị quyết như số lượng kết nạp đảng viên mới 8,3%. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt 10%. Bên cạnh đó công tác học tập quán triệt các nghị quyết trung ương của đảng bộ khối được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Trước đó, trong báo cáo về kết quả hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Tập đoàn VNPT, đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT cho biết công tác kiểm tra giám sát triển khai Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động được tiến hành thường xuyên. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Năm 2016: 67,7% số tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; 29% đạt trong sạch tiêu biểu. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao hơn bình quân trên 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Cụ thể, năm 2016 đạt 94,3%, vượt 9,3%; Năm 2017 đạt 96,2%, vượt 1,2%. Toàn Đảng bộ phát triển được 437 đảng viên mới, vượt 8,3%. Công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên cũng được VNPT coi trọng. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy Tập đoàn đã cử đi đào tạo cao cấp chính trị cho 118 cán bộ chủ chốt, mở 13 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng với hơn 1.500 học viên, 10 lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới cho hơn 600 đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 510 cấp ủy viên, ủy viên UBKT và cán bộ làm công tác đảng….

Nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Ngoài công tác xây dựng Đảng, VNPT cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các chỉ tiêu đề ra cơ bản là vượt, trừ chỉ tiêu về doanh thu vì nhiều lý do. Tuy nhiên theo đồng chí Phạm Tấn Công, chỉ tiêu doanh thu chỉ là một góc của vấn đề, quan trọng nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận và VNPT đã đạt được mức 22%, vượt 15% so với kế hoạch đề ra. Điều đó cho thấy công tác quản trị doanh nghiệp đã được thực hiện rất tốt, đem lại hiệu quả cao. Hơn thế nữa, nó đã thực sự mang lại một VNPT nhiều khác biệt so với trước đây - năng động hơn, hiệu quả hơn.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, lợi nhuận toàn tập đoàn đạt 12.749 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch đặt ra, tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 22%, tăng 7% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 407.109 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch đặt ra, tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 6,7%. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đến hết năm 2017 đạt 8,05%, tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt 22,3%.

Riêng trong sáu tháng đầu năm 2018, lợi nhuận dự kiến đạt gần 3.000 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch, bằng 115,4% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,4% so với nghị quyết công tác năm. Doanh thu dự kiến đạt 77.793 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, việc xây dựng chiến lược phát triển VNPT3.0 của VNPT cũng được đánh giá là một bước đi đúng đắn giúp VNPT bắt nhịp được với sự phát triển của thị trường. Sau khi hình thành Tổng công ty CNTT (VNPT), VNPT đã thành lập đảng bộ VNPT-IT để kịp thời để định hướng cho mảng mũi nhọn chiến lược này.

Đồng chí Phạm Tấn Công cho biết, với những kết quả đó, một lần nữa phải khẳng định VNPT đã thực hiện tái cấu trúc thành công, đem lại những chuyển biến thực sự.

Đặc biệt hơn nữa là những kết quả này VNPT đạt được trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, các cơ chế chính sách còn nhiều thách thức. Điều đó cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của tập thể gần 3.500 đảng viên và 38.000 lao động toàn tập đoàn. Đây cũng là kết quả cụ thể của hoạt động chỉ đạo, lãnh đạo đúng hướng của ban thường vụ đảng ủy cũng như sự nỗ lực của 28 tổ chức đảng trực thuộc. Nó cho thấy sự đoàn kết nhất trí rất cao trong tổ chức.

Với những kết quả tích cực đã đạt được, tại Hội nghị, thay mặt đảng ủy khối DNTW, đồng chí Phạm Tấn Công đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương đảng bộ, tập thể người lao động VNPT.

VNPT cần tiếp tục đổi mới, cùng đất nước bắt kịp chuyến tàu 4.0

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công cũng chỉ đạo nửa cuối nhiệm kỳ, VNPT cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp theo quyết định 69 của Ban Bí thư.

Trong thời gian qua, internet di động đã rất phát triển, góp phần rất lớn trong việc nâng cao dân trí, đem lại nhiều tác động tích cực đối với sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh mới, với vai trò và trách nhiệm của một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực VT-CNTT, VNPT cần tiếp tục đổi mới mô hình và phương thức quản lý, lãnh đạo để cùng đưa đất nước bắt kịp chuyến tàu 4.0.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT phát biểu tại Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT cho biết những kết quả tích cực đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ sẽ là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ VNPT lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Toàn đảng bộ VNPT sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc tám chữ: Đoàn kết dân chủ sáng tạo và phát triển  mà đại hội đảng bộ lần thứ 23 tập đoàn đã đề ra.

Ngoài những giải pháp đã được đưa ra để giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong nửa đầu nhiệm kỳ, đồng chí Trần Mạnh Hùng cũng kiến nghị Đảng ủy khối DNTW xem xét những quy định mới để hỗ trợ VNPT trong bối cảnh có nhiều thay đổi khách quan trong thời gian tới.

Hoàng Vũ

 

.
.

.
.
.