VNPT và những con số ấn tượng trong năm 2017

10:30, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)

(XHTT) - VNPT đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do Bộ TT&TT giao. Những kết quả đạt được trong năm 2017 sẽ là tiền đề để Tập đoàn  VNPT chuyển dịch mạnh mẽ sang nhà cung cấp dịch vụ số trong giai đoạn tiếp theo - giai đoạn đột phá của công nghệ số, công nghệ thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

 

 

Bài: Hải Hà

Thiết kế: Họa sĩ Ngọc Hoa

.
.
.

.
.
.