Mỗi tháng một ngày, người dân có thể khiếu nại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ TT&TT

15:08, Thứ Tư, 10/05/2017 (GMT+7)

(XHTT) - Theo công văn số 1524/KH-BTTT mới được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành, mỗi tháng Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ tiếp công dân một ngày để lắng nghe các khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, theo công văn số 1524/KH-BTTT về kế hoạch Bộ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Bộ TT&T ban hành ngày 05/5/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai Kế hoạch Bộ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ hàng tháng, cụ thể:

Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày (Thời gian: Trong giờ hành chính vào ngày Thứ sáu của tuần thứ 3 hàng tháng) tại Phòng Tiếp công dân trong Trụ sở cơ quan Bộ (18 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Nếu ngày tiếp công dân định kỳ hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân thay Bộ trưởng.

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung, phân công Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân, thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau đây:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng sẽ lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý của công dân về các hành vi vi phạm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giải thích, hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Kế hoạch sẽ được triển khai chính thức từ tháng 5/2017.

PV 

 

.
.
.
.

.
.
.