VNPT Phú Thọ phát triển mới hơn 7.000 thuê bao FTTH trong 2 tháng

13:38, Thứ Tư, 30/11/2016 (GMT+7)

Trong bối cảnh thị trường viễn thông hiện nay, hầu hết các VNPT tỉnh, thành đều xác định dịch vụ FTTH là mảng mang lại doanh thu chủ yếu và có thể chủ động được. Và để tăng trưởng doanh thu thì lựa chọn duy nhất đó là phải tăng trưởng số lượng khách hàng mới (vì rất khó để tăng mức tiêu dùng trên khách hàng cũ). Xác định được mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như vậy, Lãnh đạo Chuyên môn - Công đoàn VNPT Phú Thọ đã xây dựng phong trào thi đua với nội dung chủ yếu là khích lệ người lao động phát triển (bao gồm phát triển mới, chuyển đổi và lắp đặt) thuê bao FTTH trong 04 tháng cuối năm.

VNPT Phú Thọ đã phát triển mới và chuyển đổi được hơn 7.000 thuê bao FTTH trong 2 tháng
VNPT Phú Thọ đã phát triển mới và chuyển đổi được hơn 7.000 thuê bao FTTH trong 2 tháng

Để khích lệ phong trào, VNPT Phú Thọ đã xây dựng cơ chế và khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao. VNPT Phú Thọ dự kiến dành khoảng 400.000.000đ đến 500.000.000đ để khen thưởng phong trào thi đua này.

Phong trào đã tạo ra khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong từng CBCNV và các đơn vị. Trong dịp sơ kết 02 tháng triển khai, số lượng thuê bao FTTH phát triển mới và chuyển đổi của VNPT Phú Thọ đạt được 7.356 thuê bao. Kết quả này góp phần tăng trưởng 30% so cùng kỳ và 24% so với 08 tháng đầu năm. Nếu so sánh số lượng thuê bao trên với 150 lao động trực tiếp sản xuất của đơn vị thì đạt năng suất trung bình 01 thuê bao/01 người/01 ngày.

Phong trào cũng đã phát hiện ra nhiều tập thể là các tổ trạm và các cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc, đơn vị cũng đã kịp thời động viên khen thưởng để tiếp tục tạo động lực cho người lao động phấn đấu góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của VNPT Phú Thọ.

PV (tổng hợp)

.
.
.
.

.
.
.