(XHTT)
Khi làm việc trong môi trường Excel,   nếu không hài lòng với những cấu hình mặc định trong đó, bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó theo ý mình. Bằng cách đó, Excel sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, hữu ích hơn. Sau đây là 8 trong số các thiết lập phổ biến mà bạn cần quan tâm nhất. 
 

1. Đường dẫn lưu File: