Vô hiệu hoá phím Caps Lock để tránh lỗi chính tả

09:18, Thứ Ba, 21/10/2014 (GMT+7)

Bạn có thể vào Windows Registry và thay đổi cách Windows giải mã bàn phím, do đó phím Caps Lock có thể làm một cái gì đó khác hoặc không có gì cả. Bằng cách đó, bạn sẽ không vô tình chuyển tất cả sang chữ in.

Nhưng việc chỉnh sửa Registry là khá khó khăn. Vì vậy, chúng tôi sẽ cung cấp một cách làm dễ dàng hơn. Hãy tải về tập tin disable-caps-lock-key.zip từ đây > mở nó ra > kéo thư mục bên trong sang vị trí khác trên ổ cứng Thư mục đó sẽ chứa 4 tập tin .reg và mỗi tập tin sẽ làm thay đổi Registry theo một cách khác nhau.

Trước khi bạn làm bất cứ điều gì, để phòng ngừa, hãy tạo ra một điểm khôi phục (restore point): Trong trường Search của menu Start (hoặc Search charm của Windows 8), gõ restore point > nhấn Enter > chọn Create a restore point > nhấp vào nút Create và làm theo hướng dẫn.

Bây giờ, mở thư mục ra (nếu bạn làm đúng theo cách trên thì nó sẽ có tên là Disable Caps Lock Key), và quyết định sẽ chạy tập tin nào. Tự thân tên các tập tin - “Change Caps Lock To Control,” “Disable Caps Lock”,… - đã giải thích công dụng của chúng.

Lần đầu tiên khởi chạy một trong những tập tin này, có thể bạn sẽ bị hỏi chương trình nào sẽ nạp nó vào > chọn Registry Editor.

Trong khi chạy, nhiều lần bạn sẽ được hỏi liệu có thực sự muốn làm điều này hay không? Nếu còn gì đó lăn tăn, hãy nhấn No. Sau khi chạy xong, bạn cần phải khởi động lại, hoặc ít nhất là log off và trở lại để những thay đổi đó có hiệu lực.

Nếu không thích các thay đổi, bạn hãy chạy tập tin “Restore Caps Lock”.

Bạch Nam Anh (Theo PCWorld.com)

.
.
.
.

.
.
.