Mã hóa tập tin mạnh mẽ với idoo File Encryption Pro

08:26, Chủ Nhật, 08/01/2012 (GMT+7)
idoo File Encryption Pro là một công cụ tốn tiền nhưng rất mạnh mẽ dễ dàng sử dụng mã hóa tập tin, phần mềm được thiết kế để giúp bạn khóa và ẩn các tập tin trên máy tính nhằm ngăn chặn các truy cập không mong muốn. idoo File Encryption Pro sử dụng mã hóa 256-bit AES để hóa các tập tin nằm trên ổ đĩa cứng hoặc bất kỳ phương tiện lưu trữ di động nào như ổ đĩa USB, ổ cứng gắn ngoài... Sử dụng phần mềm này bạn có thể nhanh chóng ẩn các tập tin, thư mục hoặc toàn bộ ổ đĩa trên hệ thống, ngăn chặn các tập tin cũng như làm cho các tập tin chỉ đọc hoặc có thể được mở ra nhưng không thể chỉnh sửa. Ngoài ra, công cụ cũng có thể theo dõi bất kỳ số lượng các thư mục thay đổi.
 
Trước hết bạn đăng nhập vào Địa chỉ này để đăng ký mua với giá 99,95 $.
 
Khi bạn cài đặt chương trình bạn sẽ được nhắc chọn một mật khẩu và đăng ký email. Mật khẩu này rất cần thiết để mở chương trình và truy cập các công cụ khác nhau. Đây cũng là cùng một mật khẩu được sử dụng để khóa hoặc mở khóa các tập tin của bạn. Ngoài mã hóa các tập tin bằng một mật khẩu nhất định, bạn còn được phép lựa chọn mật khẩu khác nhau cho từng tập tin.
 
 

Từ việc khóa ẩn các tập tin xảy ra từ bên trong cửa sổ chương trình, bạn cũng có thể truy cập các tùy chọn từ menu ngữ cảnh. Khi một tập tin bị khóa, nếu cố gắng để mở, nó sẽ hiển thị một thông điệp như thế này.
 
 

Từ các thông báo đó cho thấy thực tế rằng tập tin đã bị khóa hoặc hiệu hóa, yêu cầu người dùng nhập mật khẩu. Trong trường hợp nhập nhiều hơn 5 mật khẩu sai, chương trình sẽ gửi email thông báo theo địa chỉ mail đã nhập ban đầu.
 
 
Tính năng mã hóa tập tin idoo
 

- Hide Data (giấu dữ liệu): giấu các tập tin cá nhân, các thư mục của ổ đĩa, làm cho chúng hoàn toàn vô hình với người dùng.

- Deny Read (từ chối đọc): Các tập tin bị khóa, thư mục, ổ đĩa không thểđược mở ra, đọc, sửa đổi, di chuyển, xóa, sao chép hay đổi tên.

- Deny Write (từ chối viết): tập tin được thực hiện chỉ đọc phủ nhận bất kỳ loại chỉnh sửa.

- Encrypt Data (mã hóa dữ liệu): có thể mã hóa các tập tin và thư mục bất kỳ loại nào.

- Portable Encryption (thiết bị mã hóa): Gói hóa một thư mục thành một file thực thi (exe.) Với mã hóa AES.

- Safe Delete (xóa an toàn): Không ai có thể phục hồi dữ liệu bị xóa từ đĩa cứng của bạn nếu bạn an toàn xóa nó.

- Password Protected (mật khẩu bảo vệ): Không có cách nào để chạy hoặc bỏ cài đặt nó nếu bạn không biết mật khẩu.

- Monitor Folder (màn hình Folder): Theo dõi bất kỳ thư mục cho các thay đổi được thực hiện với nó

- Stealth Mode (chế độ Stealth): Ẩn chương trình bắt đầu từ trình đơn hoặc vô hiệu hóa phần mở rộng bên ngoài.

- Self Protect (tbảo vệ): Gửi email thông báo nếu nhiều hơn 5 mật khẩu sai được nhập vào và tùy chọn vô hiệu hóa tài khoản trong 10 phút.

* Lưu ý: Hiện nay, chương trình có 10 bản khuyến mãi mỗi phần mềm trị giá 59,95 $. Người trúng giải sẽ được lựa chọn bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Cuộc thi kết thúc vào ngày 27 tháng 12 năm 2011.
 

Bạn tham gia bằng cách đăng nhập các mục ở cuối bài viết theo Địa chỉ này

 

 
.
.
.

.
.
.