Các Start-up sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ

08:50, Thứ Năm, 26/10/2017 (GMT+7)

(XHTT) – Đây một trong những là “điểm nhấn” trong một Nghị định mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa soạn thảo về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị Chính phủ miễn nhiều khoản phí và lệ phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các start-up.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị Chính phủ miễn nhiều khoản phí và lệ phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các start-up.

Theo bản dự thảo này, đối với các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh (hay khởi nghiệp) và quản trị doanh nghiệp được bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo.

Đối với các khóa đào tạo được bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương thì căn cứ vào khả năng cân đối nguồn ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh được quyết định mức hỗ trợ chi phí của một khóa đào tạo về khởi nghiệp, nhưng phải đảm bảo mức hỗ trợ tối thiểu 50%.

Đối với việc hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhưng không quá một lần trong năm và có tối thiểu 10 học viên cho một lần đào tạo.

Dự thảo cũng đề nghị giảm 50% chi phí đào tạo nâng cao tay nghề từ sơ cấp đến cao đẳng thuộc danh mục nghề trọng điểm quốc gia cho người lao động ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá 20 triệu đồng trên một khóa đào tạo và không quá một khóa đào tạo trên năm.

Cũng trong dự thảo này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn đề nghị miễn nhiều khoản phí và lệ phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Miễn phí gian hàng hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; hỗ trợ miễn phí thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; và việc kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các nhà nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu khoa học để hoàn thiện sản phẩm thúc đẩy thương mại hóa.

Ngoài ra, dự thảo còn đề cập đến việc miễn phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hay còn có nhiều khoản hỗ trợ khác trong việc thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới,… Cụ thể: Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; giảm 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường; giảm 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá một lần trên năm, v.v.

Thanh Trà

.
.
.

.
.
.