ATTT mạng tại Việt Nam: Quyết tâm thay đổi mạnh mẽ nhận thức toàn xã hội

11:07, Thứ Năm, 02/06/2016 (GMT+7)

Nhằm đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin mạng (ATTT) của toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm ATTT mạng giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Quyết định 898/QĐ-TTg phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm ATTT mạng giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, bên cạnh các mục tiêu trong Quy hoạch phát triển ATTT số quốc gia đến năm 2020, mục tiêu cụ thể của giai đoạn này là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về ATTT trong toàn xã hội, giảm tỷ lệ các sự cố mất ATTT mạng xảy ra do nhận thức yếu kém, chủ quan, bất cẩn của con người ở dưới mức 50%.

Việt Nam vừa bị xếp hạng là quốc gia phát tán nhiều thư rác thứ hai trên thế giới. Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Việt Nam vừa bị xếp hạng là quốc gia phát tán nhiều thư rác thứ hai trên thế giới. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Cùng với đó là huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp để tham gia vào công tác bảo đảm ATTT mạng; nâng cao uy tín giao dịch điện tử của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại và phát tán thư rác cao nhất trên thế giới theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế,...

Cũng theo Quyết định 898, Việt Nam sẽ hình thành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống kiểm định và đánh giá về ATTT khung cơ bản; phát triển tối thiểu 5 sản phẩm ATTT mang thương hiệu Việt Nam, được sử dụng phổ biến tại thị trường trong nước.

Cùng đó, sẽ đầu tư xây dựng các hệ thống nền tảng, với năng lực kỹ thuật đủ mạnh để đảm bảo ATTT mạng, bao gồm: Hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam; hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin; hệ thống xác thực điện tử quốc gia;… Đồng thời, nâng cao năng lực và tổ chức vận hành mạng lưới điều phối, ứng cứu sự cố ATTT mạng trên phạm vi toàn quốc; nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử theo hướng xã hội hóa.

Ngoài ra, sẽ có định hướng về phát triển thị trường sản phẩm và dịch vụ ATTT mạng, như: Thực hiện đặt hàng nghiên cứu, phát triển, sản xuất thử nghiệm và sản xuất sản phẩm ATTT nội địa từ ngân sách khoa học và công nghệ; hỗ trợ xúc tiến đầu tư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực ATTT mạng; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu, thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm, giải pháp ATTT mạng thương hiệu Việt Nam; v.v.

Với những định hướng trên, sẽ là cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực ICT cũng như các cá nhân có hiểu biết và say mê về CNTT nghiên cứu, viết phần mềm, chương trình ứng dụng… có liên quan đến ATTT mạng trong thời gian tới.

Thanh Trà

.
.
.
.

.
.
.