(XHTT)

Đầu tiên bạn vào Start > Run > gõ regedit. Trong giao diện của Registry Editor, bên cây thự mục bạn chọn key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bkav.

Sau khi mở theo đúng đường dẫn trên, ở bên phải bạn nhấn chuột phải lên vùng trống rồi chọn New > String Value. Bạn lần lượt tạo 5 key như vậy với các tên sau: szCardNumber, szCustomerAddress, szCustomerEmail, szCustomerName, szCustomerPhone, szExpireDate.

Tiếp theo, bạn nhấp đôi chuột trái lên mỗi key trên mỗi cây, rồi nhập vào các thông tin tùy ý:  szCardNumber (thông số đăng kí với có cấu trúc xxxx-xxxx-xxxx), szCustomerAddress (địa chỉ nhà hay cơ quancủa bạn), szCustomerEmail (địa chỉ Email của bạn), szCustomerName (tên của bạn), szCustomerPhone (Số điện thoại của bạn), szExpireDate (ngày hết hạn của thông tin đăng kí).

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên thì bạn hãy mở Bkav Pro lên rồi chọn tab Bản quyền. Thật kì diệu mọi thông tin đăng kí đã được cập nhật mà chẳng mất đồng nào.

Xem ảnh lớn


Để đăng kí nhanh sau này hay đăng kí nhanh ở các máy khác bạn có thể tạo một file .reg bằng cách mở key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bkav, rồi nhấn chuột phải lên key Bkav bên cây thư mục > Export > nhập tên và đường dẫn để lưu file .reg này.

Bạn có thể tải về file Registration.reg do tác giả bài viết tạo ra tại địa chỉ: http://tinyurl.com/3gqtzg hay http://tinyurl.com/3k4wuj (4KB). Sau khi tải về bạn có thể dùng chương trình Notepad để mở và sửa lại các thông tin theo ý mình. 

* Lưu ý:

Xem ảnh lớn


Việc tạo thông tin bản quyền trên chỉ để sử dụng Bkav Pro mà không bị thông báo “Mua thẻ” với những máy tính không nối mạng Internet. Nếu dùng chức năng tự cập nhật ở những máy kết nối Intetsẽ bị phát hiện là không đúng bản quyền.

Bạn có thể download cũng như mua thẻ bản quyền Bkav Pro chính thức với giá 299.000 VNĐ/thẻ tại website: http://www.bkav.com.vn.

Phạm Lý Thành