VNPT tuyển dụng nhân sự Công nghệ thông tin làm việc tại Tây Ninh

VNPT tuyển dụng nhân sự Công nghệ thông tin làm việc tại Tây Ninh

nhân sự Công nghệ thông tin vào làm việc tại đơn vị với những thông tin tuyển dụng cụ thể như sau: 1 3, thành phố Tây Ninh. Điện thoại liên hệ: 0276.3822432. VNPT tuyển dụng nhân sự Công nghệ tin trên toàn quốc cũng như trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hiện VNPT Tây Ninh đang có nhu cầu tuyển dụng
.
.