VNPT - IT với sứ mệnh đưa VNPT trở thành trung tâm số của khu vực

VNPT - IT với sứ mệnh đưa VNPT trở thành trung tâm số của khu vực

Trung tâm số (Digital Hub) tại thị trường khu vực và thế giới. Được chính thức thành lập từ tháng cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và trở thành Trung tâm số (Digital Hub) tại thị trường khu vực và
.
.