Chỉ 13% người dùng Mỹ trả lại Galaxy Note 7 đã mua

Chỉ 13% người dùng Mỹ trả lại Galaxy Note 7 đã mua

dùng Mỹ trả lại Galaxy Note 7 đã mua Theo CNET, tỷ lệ đổi trả quá thấp có thể do tâm lý người dùng
.
.