Instagram và Snapchat bỏ tích hợp Giphy vì lo ngại phân biệt chủng tộc

Instagram và Snapchat bỏ tích hợp Giphy vì lo ngại phân biệt chủng tộc

Instagram và Snapchat đã tạm thời vô hiệu hóa việc tích hợp Giphy vào trong dịch vụ của mình, do có
.
.