Thay đổi tên gọi tài khoản VinaPhone

Thay đổi tên gọi tài khoản VinaPhone

Vinaphone vừa ra thông báo tới khách hàng của mình về việc thay đổi tên gọi các tài khoản đối với thuê bao trả sau và trả trước
.
.