Smartcity Đà Nẵng: Nhiều dự án đang được triển khai

Smartcity Đà Nẵng: Nhiều dự án đang được triển khai

(XHTT) - Tháng 8/2018, VNPT được UBND Thành phố Đà Nẵng tin tưởng lựa chọn là một trong những đối tác chiến lược trong việc triển khai xây dựng thành phố thông minh. Sau hơn 4 tháng, đã có nhiều dự án được triển khai.
iNut SmartCity: Nền tảng thông tin kết nối vạn vật cho thành phố thông minh

iNut SmartCity: Nền tảng thông tin kết nối vạn vật cho thành phố thông minh

nối vạn vật hoàn hảo và đảm bảo được yếu tố xã hội bên trong đó.  Dự án iNut Smartcity Phải ghi trình chuyên về vi xử lý, chuyên về mạng… Nhận thấy những khó khăn này, nhóm dự án iNut SmartCity phát triển, người dùng cuối tại Việt Nam. Từ năm 2013, iNut Smartcity cũng đồng thời
.
.