Cách tránh mất phí rút tiền tại ATM?

Cách tránh mất phí rút tiền tại ATM?

(XHTT) - Những ngày qua, trước thông tin  nhiều ngân hàng điều chỉnh phí rút tiền nội mạng tại mắn được miễn phí nhiều loại phí khác nhau, trong đó có phí rút tiền tại ATM. Chị Minh Thu (30 là miễn phí toàn bộ phí rút tiền nội và ngoại mạng ATM. Thế nên, dù ở đâu có điều chuyển phí thì cũng
.
.