Thêm một nhà phân phối di động rao bán cổ phần

Thêm một nhà phân phối di động rao bán cổ phần

(XHTT) - Điều này một lần nữa cho thấy thị trường bán lẻ di động đã qua thời màu mỡ. MobiFone liệu có sai lầm khi quyết định tham gia?
.
.