VNPT là nhà cung cấp băng rộng và các dịch vụ ICT tốt nhất Việt Nam 2017

VNPT là nhà cung cấp băng rộng và các dịch vụ ICT tốt nhất Việt Nam 2017

Nhà cung cấp băng rộng tốt nhất Việt Nam 2017” và “Nhà cung cấp các dịch vụ ICT tốt cung cấp băng rộng tốt nhất Việt Nam 2017” (Best broadband provider of the year – Vietnam quốc tế International Finance Magazine (IFM - Vương quốc Anh) bình chọn và trao hai giải thưởng “Nhà
.
.