Nghị quyết về Chính phủ điện tử: VNPT đi tiên phong

Nghị quyết về Chính phủ điện tử: VNPT đi tiên phong

Hôm qua (14/10), Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử Việt Nam theo xếp hạng của Liên hợp quốc – Đó là mục tiêu của Nghị quyết về Chính phủ điện tử . Với Nghị quyết này, tất cả các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các cấp tại các địa phương sẽ có
.
.