VNPT Technology trình diễn giải pháp IoT tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Thông tin Truyền thông 2018

VNPT Technology trình diễn giải pháp IoT tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Thông tin Truyền thông

Ngày 27/09/2018, VNPT Technology tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Thông tin Truyền thông năm .0”. Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Thông tin Truyền thông là sự kiện thường niên do Bộ Thông tin VNPT tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Thông tin Truyền thông năm 2018. Nắm bắt chủ đề của sự
.
.