VNPT tài trợ cho các hoạt động khuyến học khuyến tài của đất nước

VNPT tài trợ cho các hoạt động khuyến học khuyến tài của đất nước

triệu đồng.  Có thể khẳng định dấu ấn đậm nét của Tập đoàn VNPT trong việc khuyến học khuyến tài
VNPT tặng Website cho Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên

VNPT tặng Website cho Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên

(XHTT) - Ngày 25/01/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2017 do Hội khuyến học tổ chức, đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo VNPT Hưng Yên và lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên đã nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử của Hội khuyến học tỉnh. Trang tin có tên truy nhập
.
.