VNPT tại Đà Nẵng và Liên minh Hợp tác xã thành phố ký kết Thoả thuận hợp tác

VNPT tại Đà Nẵng và Liên minh Hợp tác xã thành phố kết Thoả thuận hợp tác

thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ kết Thoả thuận hợp tác. Đến dự Lễ ký kết có lãnh đạo Trung tâm Kinh Đà Nẵng kết Thoả thuận hợp tác. Được biết,  Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng là tổ
.
.