Thị trường Internet cố định: Thuê bao VNPT tăng mạnh!

Thị trường Internet cố định: Thuê bao VNPT tăng mạnh!

Trong gần 5 năm từ 12/2011 đến nay, thị trường băng rộng cố định tại Việt Nam đã tăng gấp hơn 2 lần, đưa tổng số thuê bao toàn thị trường lên gần 8,2 triệu. Trong đó VNPT tiếp tục giữ mức tăng trưởng tốt với mức bình quân 10%/năm trong giai đoạn trên.   
.
.