So sánh kích thước của Samsung Galaxy S8 và S8 Plus với các flagship khác

So sánh kích thước của Samsung Galaxy S8 và S8 Plus với các flagship khác

, cùng với tiêu chuẩn chứng nhận IP68 chống nước và bụi hiện đại. Chiếc flagship này cũng đi kèm với tính
.
.