Hành trình chuyển đổi số – Bước đi đầu tiên

Hành trình chuyển đổi số – Bước đi đầu tiên

(XHTT) - Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, thuật ngữ “chuyển đổi số” (hay còn gọi chuyên nghiệp về chuyển đổi số được IDC dự báo sẽ tăng trưởng 21.9% hàng năm tại khu vực châu Á Thái Bình trình chuyển đổi số. Nhiều trường hợp chuyển đổi thành công nhất lại bắt đầu với những điều cơ bản, và
Nhà mạng Việt làm gì để bắt kịp xu hướng chuyển đổi số?

Nhà mạng Việt làm gì để bắt kịp xu hướng chuyển đổi số?

chuyển đổi số theo chiến lược của Chính phủ cũng như bắt kịp với xu hướng chuyển đổi của thế giới. Điển hình là việc triển khai thành phố thông minh cho nhiều địa phương.  Xu hướng chuyển đổi số trên bắt cơ hội kinh doanh mới, 86% lãnh đạo doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, 47
VMware thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Việt Nam

VMware thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Việt Nam

“Quá trình chuyển đổi số đang mang lại những kết quả rõ ràng cho các doanh nghiệp, và điều này của chuyển đổi số thực sự   Công nghệ điện toán đám mây đóng vai trò trung tâm của quá trình tảng điện toán đám mây.    Các doanh nghiệp Đông Nam Á đang tăng cường chiến lược chuyển đổi
VNPT sẽ giúp các doanh nghiệp có mô hình chuyển đổi số phù hợp

VNPT sẽ giúp các doanh nghiệp có mô hình chuyển đổi số phù hợp

để giúp cho chính quyền và các doanh nghiệp có được một mô hình, lộ trình chuyển đổi số cụ thể. Đây   Investment Forum - VIF 2017) diễn ra ngày 18/10/2017. Những thách thức trong chuyển đổi số Kinh tế số đang trường mới. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội đổi mới, việc chuyển đổi số cũng đặt ra những thách thức
Việt Nam phải sớm có chiến lược chuyển đổi số quốc gia

Việt Nam phải sớm có chiến lược chuyển đổi số quốc gia

phải sớm có chiến lược chuyển đổi số quốc gia để định hướng phát triển kinh tế - xã hội số; trên cơ sở đó xây dựng chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, từng kinh tế, thực hiện ba đột phá chiến lược phải được diễn ra trên cơ sở chuyển đổi số trong mọi ngành
Việt Nam sẽ chuyển đổi số như thế nào trong Cách mạng công nghiệp 4.0?

Việt Nam sẽ chuyển đổi số như thế nào trong Cách mạng công nghiệp 4.0?

“Việt Nam: Chuyển đổi Số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV”, Diễn đàn sẽ giúp các nhà . Đây cũng chính là lý do, Vietnam ICT Summit 2017 lấy chủ đề: “Việt Nam: Chuyển đổi Số trong Cách
.
.