Tập luyện bên bờ sông, cầu thủ bị cá sấu khổng lồ cắn chết!

Tập luyện bên bờ sông, cầu thủ bị sấu khổng lồ cắn chết!

con sấu khổng lồ tấn công. CLB thông báo tin dữ và chia buồn với gia đình của Gino
.
.