Xem cao thủ Võ Đang bị võ sỹ nghiệp dư đấm bất tỉnh!

Xem cao thủ Võ Đang bị võ sỹ nghiệp dư đấm bất tỉnh!

(XHTT) - Võ cổ truyền Trung Quốc lại được một phen dậy sóng, sau khi Chu Xuân Bình -  một cao thủ Võ Đang – bị đối thủ võ tổng hợp (MMA) nghiệp dư đánh gục chỉ sau vài giây thi đấu!
.
.