Facebook buộc phải gỡ bỏ những nội dung kích động bạo lực tại Đức

Facebook buộc phải gỡ bỏ những nội dung kích động bạo lực tại Đức

gây bạo lực tại Đức. Facebook đã chấp thuận gỡ bỏ các nội dung mang tính kích động và bạo lực báng và kích động bạo lực khi cung cấp cho người dùng. Cụ thể, các trang mạng xã hội phải dỡ bỏ các nội
50% trẻ em xem nội dung người lớn và bạo lực trên mạng

50% trẻ em xem nội dung người lớn và bạo lực trên mạng

Một nửa trẻ em thú nhận mình xem các nội dung về giới tính, bạo lực hay những cảnh người lớn trên Công cụ Net Aware của NSPCC cho thấy trẻ em có khả năng nhìn thấy rất nhiều nội dung người lớn, bạo lực
.
.