Zalo AI Challenge: Cuộc thi thúc đẩy nguồn lực phát triển AI ở Việt Nam

Zalo AI Challenge: Cuộc thi thúc đẩy nguồn lực phát triển AI ở Việt Nam

(XHTT) - Từ ngày 08/08/2018 đến 09/09/2018, Zalo tổ chức cuộc thi “Zalo AI Challenge chung để đánh giá chất lượng thuật toán. Với Zalo AI Challenge, Zalo hy vọng cung cấp các nguồn lực hiệu ; Đề thi có tính thưc tiễn cao cũng là điểm cộng của Zalo AI Challenge. Nhận diện và phân loại dữ liệu
.
.