Thúc đẩy triển khai dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS

Thúc đẩy triển khai dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS

vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ đang được người đi biển sử kinh nghiệm về việc triển khai dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS cho ngư dân và bà con các vùng ven pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Thời gian qua, hệ thống quản lý tàu thuyền VNPT-VSS với
.
.