Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ dàng đến thế với VNPT MyEnglish

Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ dàng đến thế với VNPT MyEnglish

(XHTT) - Ngày 11/10/2017, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ra mắt dịch VNPT MyEnglish MyEnglish VNPT-Media đã hợp tác cùng EnglishCentral để xây dựng, phát triển dịch vụ VNPT MyEnglish nay, VNPT-Media chính thức tổ chức Lễ khai trương dịch vụ VNPT MyEnglish.   Ông Ngô
.
.