VNPT Đồng Tháp đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

VNPT Đồng Tháp đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

Thắng và  Huỳnh Vân Khoa đến từ VNPT Đồng Tháp đã vinh dự được trao giải Khuyến khích. Đã từng đạt tác giả của VNPT Đồng Tháp (ngoài cùng bên trái) nhận giải từ BTC Thực tế triển khai cho thấy vốn và nguồn đầu tư đáng kể tại đơn vị. Ngoài ra, mạch do CBCNV VNPT Đồng Tháp tự thiết kế và thực
.
.