VNPT đang nghiên cứu phương án đầu tư vệ tinh Vinasat 3

VNPT đang nghiên cứu phương án đầu tư vệ tinh Vinasat 3

nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư cho vệ tinh Vinasat 3.   Kinh doanh tốt hạ tầng vệ tinh   tinh. Đài điều khiển vệ tinh Vinasat đặt tại Quế Dương, Hà Nội Cụ thể ông Lâm Quốc Cường sự cố biệt lệ của vệ tinh như: Thực hiện thành công nạp áp suất cho bình nhiên liệu vệ tinh Vinasat 1
Điện Biên dùng vệ tinh Vinasat 1 để phủ sóng truyền hình

Điện Biên dùng vệ tinh Vinasat 1 để phủ sóng truyền hình

Điện Biên trên vệ tinh Vinasat 1. Vệ tinh Vinasat 1 và 2 của VNPT đảm bảo phục vụ mọi nhu cầu “bước ngoặt của truyền hình Điện Biên” khi dùng vệ tinh Vinasat 1 để đưa sóng truyền hình của chuyển sang dùng vệ tinh Vinasat 1 để phủ sóng truyền hình của tỉnh Điện Biên ngoài việc mở rộng được
.
.