Tái cấu trúc VNPT: Thấy gì từ những con số?

Tái cấu trúc VNPT: Thấy gì từ những con số?

. Song riêng 2013 - 2015, giai đoạn trọng điểm tái cấu trúc VNPT, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm
.
.