Phát hiện mã độc đánh cắp dữ liệu ShadowPad

Phát hiện mã độc đánh cắp dữ liệu ShadowPad

loại mã độc mới với tên gọi ShadowPad. Theo lời đại diện Kaspersky, sau khi nghiên cứu tình trạng vận , mã độc ShadowPad được xác định đã có những yêu cầu truy xuất thông qua phần mềm quản lý máy chủ được cung cấp bởi hãng NetSarang. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ShadowPad hiện được sử dụng hàng
.
.