Sao Khuê 2018 và Stevie Awards 2018: những giải thưởng danh giá gọi tên VNPT

Sao Khuê 2018 và Stevie Awards 2018: những giải thưởng danh giá gọi tên VNPT

01 giải Đồng của Giải thưởng Stevie Awards. Cùng với đó là 01 danh hiệu trong Top 10 Sao Khuê 2018 và 02 danh hiệu Sao Khuê 2018. Giải thưởng Sao Khuê là hoạt động đánh giá chuyên môn tin cậy và uy tín sản phẩm, dịch vụ của VNPT đạt giải tại Giải thưởng Sao Khuê 2018 và Stevie Award 2018
.
.