VNPT triển khai ứng dụng SafeCity hỗ trợ du khách tại Phú Quốc

VNPT triển khai ứng dụng SafeCity hỗ trợ du khách tại Phú Quốc

Quốc trở thành thành phố an toàn như: ứng dụng di động cho người dân (SafeCity), cổng thông tin tiếp tự, du khách khi đến du lịch ở Phú Quốc chỉ cần tải ứng dụng SafeCity sẽ được hỗ trợ thông tin cần minh huyện Phú Quốc, sẽ tiếp nhận thông tin qua ứng dụng thành phố thông minh “SafeCity
.
.