VNPT Đồng Tháp đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

VNPT Đồng Tháp đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

(XHTT) – Mới đây, tại Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 - Hoá chất - Năng lượng tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14. Đại diện nhóm lại doanh thu cho đơn vị thời gian qua. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 đã nhận được
.
.