Leica Q Snow:Phiên bản giới hạn dành cho Olympics 2018

Leica Q Snow:Phiên bản giới hạn dành cho Olympics 2018

.  Theo đó Leica Q Snow là phiên bản giới hạn được thiết kế dựa trên sự phối hợp với vận động viên trượt
.
.