Đắm mình trải nghiệm thực tế ảo với công nghệ Daydream trên Lenovo Mirage Solo

Đắm mình trải nghiệm thực tế ảo với công nghệ Daydream trên Lenovo Mirage Solo

được rất nhiều người mong đợi - Lenovo Mirage Solo with Daydream. Thiết bị VR này mang đến cho bạn trải mình với góc rộng tới 180o và sau đó xem lại trên headsetLenovo Mirage Solo. Việc ra mắt đồng thờiLenovo Mirage Solo và Lenovo Mirage Camera with Daydream đã tái khẳng định cam kết của Lenovo
.
.