Thừa nhận gây sốc của Lầu Năm Góc về cuộc chiến với Triều Tiên

Thừa nhận gây sốc của Lầu Năm Góc về cuộc chiến với Triều Tiên

(XHTT) - Trong một bản đánh giá nguy cơ mang tính thẳng thắn một cách bất thường, Lầu Năm Góc đã ;với sự chắc chắn hoàn toàn” là thông qua một cuộc tấn công trên mặt đất. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc Times cho biết. Tuyên bố chính thức của Lầu Năm Góc còn đề cập đến khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ phòng
.
.