HLV Kiatisak sẽ chia tay Thái Lan để sang Việt Nam?

HLV Kiatisak sẽ chia tay Thái Lan để sang Việt Nam?

hơn trước khi hai bên đàm phán gia hạn hợp đồng. Hợp đồng của HLV Kiatisak với FAT sẽ đáo hạn vào Kiatisak và FAT đã nóng lên với phát biểu của thuyền trưởng đội bóng Chùa vàng. Theo đó, Kiatisak tiết lộ , Indonesia và Singapore. Trong 4 đội bóng này, Việt Nam sẽ là ưu tiên số 1 của Kiatisak bởi HLV trẻ này từng
.
.