Sau Aleppo, quân Assad sẽ đánh thẳng vào Idlib?

Sau Aleppo, quân Assad sẽ đánh thẳng vào Idlib?

-Assad được cho là sẽ nhằm mục tiêu tiếp theo vào chiến trường Idlib. Idlib chắc chắn sẽ trở thành chiến trường ác liệt không kém gì Aleppo trước đây. Ảnh minh họa Nằm ở phía tây Aleppo, Idlib là một . Nhiều trong số này chạy từ các chiến trường khác về Idlib. Với những đặc điểm như vậy, Idlib được dự
.
.