VNPT Technology trình diễn giải pháp IoT tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Thông tin Truyền thông 2018

VNPT Technology trình diễn giải pháp IoT tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Thông tin Truyền thông

Ngày 27/09/2018, VNPT Technology tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Thông tin Truyền thông năm .0”. Hội nghị xúc tiến đầu tư ngành Thông tin Truyền thông là sự kiện thường niên do Bộ Thông tin ;Kết nối số trong Cách mạng Công nghiệp 4.0”. Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế ngành TT&TT 2018
Nhiều sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Nam

Nhiều sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Nam

(XHTT) - Với tư cách là nhà tài trợ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017, Tập đoàn Bưu nghị này. Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017 được tỉnh Quảng Nam tổ chức vào sáng 26
VNPT tài trợ cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam 2017

VNPT tài trợ cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam 2017

Đầu tư tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017. Hội nghị đã thu hút khoảng 1.000 đại
.
.