CeeShow phát trực tiếp miễn phí Đại nhạc hội EDM Hardwell

CeeShow phát trực tiếp miễn phí Đại nhạc hội EDM Hardwell

vận động Quốc gia Mỹ Đình. Toàn bộ đêm nhạc sẽ được phát trực tiếp trên CeeShow số 5. DJ Top 3 thế , Slim V, Tóc Tiên, Kill The Buzz… Bốn số đầu tiên của CeeShow với sự tham gia của Mỹ Tâm, Đàm bẩy (20/5) tới đây, CeeShow sẽ phát trực tiếp, miễn phí toàn bộ chương trình trên các nền tảng: truyền
.
.